Windstudies

Simuleren van wind

Windcomfort, windhinder, windbelasting, geluid

Wind in de bebouwde omgeving kan een significant effect hebben op het gevoel van comfort en veiligheid. Wind kan discomfort of hinder voor voetgangers veroorzaken, maar ook voor gebruikers van de buitenruimtes van een gebouw zoals (dak)terrassen en balkons. Voornamelijk in open gebieden en in de buurt van hoge gebouwen kan sterke wind gevaar veroorzaken wanneer voetgangers omgeblazen worden, of wanneer er onderdelen van het gebouw losraken. Tevens kan wind langs het gebouw geluid creëren, en wind kan een belangrijke invloed hebben op het stedelijk hitte-eiland effect, de verspreiding van schadelijke stoffen of de kortsluiting van warme en koude lucht in de buurt van datacenters.

Actiflow is expert in het simuleren van wind in de bebouwde omgeving. Voor onze klanten beoordelen we het gedrag van de wind in de omgeving van bestaande gebouwen, of gebouwen die nog in de ontwerpfase zijn. Normaal gesproken voorziet de klant ons van een CAD-model van het (nieuwe) gebouw, en Actiflow simuleert de omgeving gebaseerd op verschillende databases.

Op basis van de eerste simulatieresultaten kunnen we potentiele problemen aanwijzen en indien nodig oplossingen voorstellen. Oplossingen kunnen wijzigingen in het gebouwontwerp inhouden, maar het kan ook betekenen dat constructies, schermen of bomen op enkele plaatsen worden toegevoegd. Deze oplossingen worden vervolgens gevalideerd met nieuwe simulaties. Wanneer het windklimaat rond een nieuw gebouw wordt beoordeeld, kan de situatie zonder het gebouw ook van belang zijn, om zo het nettoverschil van het gebouw zelf te bepalen.

Wanneer we de Nederlandse norm NEN8100 voor windcomfort en windgevaar volgen, dient het windgedrag voor 12 verschillende windrichtingen gesimuleerd te worden. De resultaten van deze simulaties worden gecombineerd met de lokale windstatistiek om vervolgens een overzicht te krijgen van de gebieden waar er een risico is op windhinder of windgevaar. Een ontwerp voldoet aan de norm als het risico op windhinder en windgevaar laag genoeg is volgens de drempelwaarden zoals gedefinieerd in bovenstaande norm.

Gratis CFD Brochure

Ontdek de mogelijkheden van CFD simulaties. Wij sturen onze brochure gratis naar u toe.

Ontvang de gratis brochure >>