Brandsimulatie

Niveau van brandveiligheid beoordelen

Rook- en warmteafvoer (RWA), evacuatie, brandoverslag, vultijden, risicoanalyse

Het beoordelen van brandveiligheid in een gebouw en het voorzien van maatregelen kan zeer complex zijn. Vooral als het ontwerp van een gebouw niet direct voldoet aan de eisen in de richtlijnen en normen van de overheid. Grote zalen, (gedeeltelijk) afgesloten parkeerplaatsen en tunnels zijn one-of-a-kind en moeten ook zo worden behandeld. Een brandveiligheids- of FSE-aanpak kan gebruikt worden om het niveau van brandveiligheid te beoordelen volgens de functie van het gebouw.

In de meeste gevallen voert Actiflow een gedetailleerde CFD-analyse uit van een gebouw of object om de ontwikkeling van hitte en rook te voorspellen bij brand. Deze brandsimulaties zijn gebaseerd op 3D CAD-data, die aangeleverd wordt door onze klant. Bij de meeste projecten worden meerdere scenario’s beoordeeld om de invloed van verschillende brandontwikkelingen of verschillende brandlocaties te kunnen evalueren. Met behulp van de CFD-resultaten kan de beschikbare tijd voor evacuatie en interventie voorspeld worden en kan het ontwerp van het extractiesysteem worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. De CFD-resultaten kunnen ook gebruikt worden als input voor een uitgebreidere evacuatiestudie.