Binnenklimaat onderzoek

Inzicht in het binnenklimaat

Thermisch comfort, filtering van luchtverontreiniging / rook, binnenklimaat voor productiefaciliteiten, kantoren, atria, klaslokalen, datacenters, cleanrooms, operatiekamers, enz.

In de meeste gevallen is een gebouw bedoeld om een ​​optimaal binnenklimaat te creëren om een ​​specifieke functie te ondersteunen. Het creëren van het gewenste binnenklimaat is echter complexer dan het lijkt. In grote open ruimten is het heel moeilijk om het effect van alle factoren die het binnenklimaat beïnvloeden goed te begrijpen en te voorspellen: mensen, apparatuur, het HVAC-systeem, de gevel, de omgeving, het externe klimaat, enz. Bovendien varieert een groot deel van deze parameters gedurende de dag en hebben alle parameters interactie.

Actiflow gebruik een combinatie van dynamische gebouwsimulaties en CFD-simulaties om inzicht te verkrijgen in het binnenklimaat. Veel van onze projecten betreffen atria, klaslokalen, grote kantoorruimten, productiehallen of ruimtes met specifieke functies en eisen zoals operatiekamers, cleanrooms en datacenters. In deze ruimtes is het belangrijk om de luchtstromen en dus het binnenklimaat goed te beheren. Een binnenklimaat onderzoek als onderdeel van de risicoanalyse kan dus heel interessant zijn om problemen te voorkomen na oplevering van het gebouw.

Met onze simulaties kunnen we onze klant voorzien van een volledig inzicht in de luchtstroming en de temperatuursverdeling in een ruimte. Met deze informatie kan het thermisch comfort worden beoordeeld, of kan worden beoordeeld of de prestaties van het klimaatsysteem voldoen aan de gestelde eisen.