Actiflow Streamlines

Onderzoek & Ontwikkeling
AANPAK

Onderzoek en
ontwikkeling

Analyse, ontwerp en optimalisatie van stromingsgerelateerde producten

We analyseren en verbeteren de werking van bestaande producten en systemen, of we ontwerpen compleet nieuwe producten. Hiervoor maken we gebruik van de brede kennis van ons engineering team op het vlak van productontwikkeling, meet- en regeltechniek, simulaties, analyse, optimalisatie en prototyping, maar onze kennis over stromingsleer is uniek en onderscheidt ons van anderen.

Voor producten waarbij lucht- of vloeistofstromen een belangrijke rol spelen, zijn wij ervan overtuigd dat onze gespecialiseerde kennis, samen met onze projectaanpak, de beste garantie vormen voor een optimale balans tussen functionaliteit, esthetiek en kostprijs van het eindproduct.

 

We bieden verschillende diensten aan, afhankelijk van de klant, het product en de fase in de ontwikkeling:

  • Volledige productontwikkeling of advies bij de ontwikkeling
  • Complexe stromingssimulaties (CFD)
  • Aerodynamische analyse en ontwerp
  • Metingen op locatie
  • Prototyping en testen
  • Ontwikkeling van software voor meet- en regelsystemen

 

Werkwijze

Er worden veel producten ontwikkeld waarbij gassen en vloeistoffen een functionele rol spelen. Het belang van kennis op dit gebied wordt tijdens een ontwerpproces vaak niet of te laat erkend.

Daarom geloven wij in een multidisciplinaire aanpak waarbij hoogwaardige kennis, simulatietechnieken en (indien mogelijk) prototyping zo vroeg mogelijk in het project worden betrokken. Op deze manier worden complexe uitdagingen ontward, wordt “trial & error” vermeden en worden risico’s onder controle gehouden.

Tijdens het ontwikkelproces houden we de ontwerpiteraties kort, en valideren we onze ontwerpen voortdurend met conceptuele berekeningen, simulaties en fysieke metingen. Voor producten waarbij stromingen een belangrijke rol spelen, worden met name CFD-simulaties ingezet om het gedrag van de lucht, het gas of de vloeistof in kwestie te visualiseren, vóór we overgaan op fysieke testen. Door het maken van meerdere kleine ontwerpiteraties kunnen we onze tijdsbesteding en het budget van het project goed monitoren en de technische en financiële risico’s beperken. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze projecten worden gerealiseerd binnen de vooropgestelde tijd en budget.

 

Markten en toepassingen: