Stebru – Nieuwbouw Sigmalocatie te Den Haag, Nederland

Nieuwbouw Sigmalocatie te Den Haag, Nederland

Adviesbureau LBP|SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd het windklimaat rond de nieuwbouw inzichtelijk te maken.

Stebru ontwikkelt, bouwt en beheert. Hierbij is de integrale en menselijke benadering van de opdracht kenmerkend voor de werkwijze van Stebru. Op deze manier heeft Stebru ook de Sigmalocatie te Den Haag ontwikkeld.

De Sigmalocatie is gelegen naast station Den Haag Holland Spoor. Deze locatie wordt ingevuld met nieuwbouw van studentenwoningen, starterswoningen, commerciële ruimten en een parkeergarage. De nieuwbouw bestaat uit meerdere gekoppelde bouwvolumes met een hoogte tot circa 76 m.

De inpassing van de nieuwbouw in een hoogstedelijke omgeving kan leiden tot een windstromingspatroon dat als hinderlijk of gevaarlijk wordt ervaren. De nieuwbouw komt op een kleine afstand te staan van een reeds bestaand gebouw met een hoogte van circa 137 m. Dit zal een effect hebben op het windcomfort voor voetgangers. Daarnaast zal dit de windbelasting op beide gebouwen significant beïnvloeden.

Adviesbureau LBP|SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd het windklimaat rond de nieuwbouw inzichtelijk te maken. Ook is inzicht gegeven in de mogelijke windbelasting op de nieuwbouw om zo een inschatting te kunnen geven van de krachten op de hoofddraagconstructie onder invloed van wind.

In een windstudie is het niveau van windhinder en windgevaar voor voetgangers inzichtelijk gemaakt. De analyse werd uitgevoerd volgens NEN8100 “windhinder en windgevaar in de gebouwomgeving”. De resultaten laten zien dat de nieuwe bebouwing in het algemeen zorgt voor een verbetering van het windklimaat in dit stadsgebied. Een klein gebied aan één van de entreegebieden liet windsnelheden zien die hoger waren dan gewenst. De resultaten van de berekeningen zijn vervolgens gebruikt om de oorzaak te achterhalen en maatregelen te dimensioneren.

De invloed van de naburige hoogbouwelementen op de windbelasting op de hoofddraagconstructie is vervolgens bepaald door vanuit het windveld drukcoëfficiënten te bepalen. Deze zijn met behulp van de vigerende Eurocodes omgerekend tot de bijbehorende windlast. Dit heeft een bijdrage geleverd aan de constructieve veiligheid van de nieuwbouw.

Het belang om CFD simulaties vroeg in de ontwerpfase in te zetten is hiermee duidelijk aangetoond.