Stebru – Nieuwbouw BRIGHT te Rotterdam, Nederland

Nieuwbouw BRIGHT te Rotterdam, Nederland

Adviesbureau LBP|SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd het windklimaat rond de nieuwbouw en op het dakterras inzichtelijk te maken.

Stebru ontwikkelt, bouwt en beheert. Hierbij is de integrale en menselijke benadering van de opdracht kenmerkend voor de werkwijze van Stebru. Op deze manier heeft Stebru ook de nieuwbouw BRIGHT te Rotterdam ontwikkeld.

De nieuwbouw BRIGHT is gelegen aan de André van der Louwbrug en heeft uitzicht op de Maas. Het betreft een hoogbouw van circa 70 m met hierin circa 600 eenheden voor studenten en starters. Daarnaast is op de beganegrond een restaurant en een commerciële ruimte ingepast en op het dak is het Roof Top Terrace voorzien.

De inpassing van de nieuwbouw in een hoogstedelijke omgeving kan leiden tot een windstromingspatroon dat als hinderlijk of gevaarlijk wordt ervaren. Daarbij is deze locatie gelegen aan de Maas, waarbij de maatgevende windrichting relatief ongeremd de locatie kan bereiken. Dit zal een effect hebben op de ervaring voor voetgangers, gebruikers van het dakterras en uiteraard heeft dit een invloed op de windbelasting op de nieuwbouw.

Adviesbureau LBP|SIGHT en Stebru hebben Actiflow gevraagd het windklimaat rond de nieuwbouw en op het dakterras inzichtelijk te maken. Ook is inzicht gegeven in de mogelijke windbelasting op de nieuwbouw, om zo een inschatting te kunnen geven van de krachten op de hoofddraagconstructie onder invloed van wind.

De resultaten van de studie hebben inzicht gegeven in het windklimaat dat voetgangers gaan ervaren. Hierbij kwam naar voren dat dit zeer vergelijkbaar is met het windklimaat in de omgeving. De resultaten zijn omgezet naar richtlijnen voor het plaatsen van entreezones, zodat deze goed bruikbaar zijn. Extra aandacht is gegaan naar het dakterras. Zonder aanvullende afscherming is deze loungeplek niet comfortabel te gebruiken. Schermen, pergola’s en invulling van het dakterras leiden de wind om of remmen de wind voldoende af om comfortabel gebruik te garanderen.

De windbelasting op de hoofddraagconstructie is bepaald door vanuit het windveld drukcoëfficiënten te bepalen. Deze zijn met behulp van de vigerende Eurocodes omgerekend tot de bijbehorende windlast. Dit heeft een bijdrage geleverd aan de constructieve veiligheid van de nieuwbouw.

De studies van Actiflow hebben zo inzicht gegeven in de invloed van wind op de bruikbaarheid van de nieuwbouw. Daarnaast zijn de resultaten gebruikt om omwonenden te informeren over het effect van de nieuwbouw, zodat ook zij de komst van BRIGHT een warm hart konden toedragen.