Santbergen – Nieuwbouw appartementengebouw te Leiden, Nederland

Nieuwbouw appartementengebouw te Leiden, Nederland

Actiflow is gevraagd CFD simulaties uit te voeren om de brandweer in te lichten over de brandveiligheid in het atrium van dit appartementencomplex.

Santbergen Advies- & Ingenieursbureau is gespecialiseerd in bouwfysica, akoestiek, schok- en trillingstechniek. Voor de nieuwbouw van een appartementengebouw is de advisering betreffende bouwfysica en akoestiek opgepakt.

Actiflow is gevraagd CFD simulaties uit te voeren om de brandweer in te lichten over de brandveiligheid in het atrium van dit appartementencomplex. Het doel van dit project was het onderzoeken van de temperatuur, straling en zichtlengte langs de voorziene vluchtroutes.

Een tijdsafhankelijke CFD simulatie werd gebruikt om alle fysische fenomenen goed mee te nemen. In de resultaten was duidelijk te zien dat er op sommige plaatsen een probleem was met de zichtlengte op de vluchtroutes. In samenwerking met de opdrachtgever heeft Actiflow vervolgens enkele innovatieve middelen bedacht om de rookverspreiding te beïnvloeden en de zichtlengte te verbeteren. Via nieuwe simulaties kon worden aangetoond dat de zichtbaarheid dankzij de maatregelen werd verbeterd, zodat het gebouw aan alle brandveiligheidseisen voldeed.