Indoor Skydiving Centre - Skydive tunnel te Roosendaal

Skydive tunnel te Roosendaal

Actiflow heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin de mogelijkheden werden onderzocht om de tunnel te updaten en de prestaties van de tunnel te verbeteren

Het Indoor Skydive Center in Roosendaal is meer dan 10 jaar geleden gebouwd, en was een van de eerste skydive windtunnels in Europa. Voor de renovatie van de tunnel heeft Actiflow een haalbaarheidsstudie uitgevoerd waarin de mogelijkheden werden onderzocht om de tunnel te updaten en de prestaties van de tunnel te verbeteren, binnen de randvoorwaarden van het huidige gebouw. Door dit strikte kader moest een nieuw concept ontwikkeld worden voor de recirculatie van de luchtstroom. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een nieuw tunnelontwerp waarin speciale maatregelen werden genomen om een uniform snelheidsprofiel en een lage turbulentiegraad te behouden, zonder daarbij de maximale hoogte van het gebouw te overschrijden.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie waren veelbelovend, dus nu is het Indoor Skydive Center Roosendaal in beraad over de plannen voor de toekomst.