Ricardo Rail - Trein aerodynamica

Trein aerodynamica

In opdracht van Ricardo Rail Nederland heeft Actiflow de luchtstroming rond verschillende treinstellen gesimuleerd.

Op basis van de CFD simulaties kon de invloed van verschillende dakaanpassingen op de luchtweerstand van de trein geanalyseerd worden. Ricardo Rail is een bedrijf dat o.a. betrokken is bij de renovatie van bestaande treinstellen. In het kader van zo’n renovatie werd samen met de klant overwogen om enkele openingen in het dak van de trein aan te passen, met als doel de aerodynamische weerstand van de trein te reduceren. Alvorens de treinstellen aan te passen was de vraag welke impact de voorziene aanpassingen zouden hebben op de luchtweerstand, en dus op het energieverbruik van de trein.

Deze vraag heeft Actiflow middels CFD simulaties beantwoord. Voor treinstellen met 4 en met 6 rijtuigen is in eerste instantie de bestaande situatie gesimuleerd, en vervolgens zijn er 2 aanpassingen aangebracht aan het dak. Het effect van deze aanpassingen werd geanalyseerd en vergeleken. Op basis van de resultaten kon Ricardo Rail de mogelijke energiebesparing van de verschillende aanpassingen afwegen tegen de investeringskosten voor de aanpassingen, en hiermee een duidelijke business case voorleggen aan de klant.