Project Windscape - Tulp

Tulp

De huidige turbines op de markt worden vaak als industrieel beschouwd, of zelfs als “horizonvervuiling”

Op basis van onze R&D ervaring in de windturbinesector heeft Streamlines verschillende turbineconcepten ontwikkeld die op basis van hun vormgeving beter geschikt zijn voor toepassing in de bebouwde omgeving dan de huidige oplossingen op de markt. De huidige turbines op de markt worden vaak als industrieel beschouwd, of zelfs als “horizonvervuiling”. Kleine turbines worden dan weer als gevaarlijk gezien, door hun hoge rotatiesnelheden. Dit maakt toepassing in een stedelijke omgeving onmogelijk. De bedoeling van het project was om met een verrassende en mooie vormgeving te komen, zonder in te boeten op aerodynamische efficiëntie, en dus de energieopwekking.

Als onderdeel van een initiële studie zijn verschillende concepten uitgewerkt voor toepassing op de pier van Scheveningen, maar uiteindelijk is de Tulp uitgekozen als beste compromis tussen vormgeving en energieopbrengst.

De Tulp is een verticale-as windturbine van 18 meter hoog, die aerodynamische efficiëntie en een aantrekkelijke vormgeving probleemloos combineert. Het ontwerp is gericht op een goede acceptatie in dicht bewoonde gebieden: de turbine draait langzaam, ze is geruisloos en decoratief. Dit visuele product is een perfecte landmark voor duurzame bedrijven, energie-neutrale wijken en onderwijsinstellingen.

De eerste versie van de Tulp heeft een nominaal vermogen van 5 kW, met een jaarlijkse opbrengst tot 9,4 MWh, wat voldoende is om verschillende huishoudens van energie te voorzien.