Optimalisatie energieverbruik cleanrooms

Optimalisatie energieverbruik cleanrooms te Boxmeer, Nederland

Actiflow is gevraagd inzicht te geven in de condities in een cleanroom bij verlaging van het ventilatiedebiet van steriele lucht.

Een farmaceutisch bedrijf medicijnen produceert in cleanrooms heeft Actiflow gevraagd inzicht te geven in de condities in een cleanroom bij verlaging van het ventilatiedebiet van steriele lucht. Het einddoel is om het debiet te verminderen en zo de energiekosten (koeling, verwarming en ventilator-energie) te reduceren, waarbij de condities in de cleanroom binnen de gestelde grenswaarden blijven.

Actiflow heeft een model van de cleanroom opgesteld, waarbij inrichting en interne verontreinigingsbronnen zijn toegevoegd. Vervolgens zijn twee fasen beschouwd: ‘in operation’ en ‘at rest’. Bij de fase in operation is een stationaire berekening uitgevoerd, waarbij continu verontreiniging wordt geproduceerd. In de fase at rest is een tijdsafhankelijke berekening uitgevoerd, waarbij bepaald wordt welke tijd benodigd is om een grote verontreiniging uit de ruimte te ventileren. Beide fasen zijn beschouwd bij het huidige ventilatiedebiet en bij twee lagere debieten.

De resultaten van de huidige situatie zijn ter validatie vergeleken met metingen van de hersteltijd. Deze lieten een zeer goede overeenkomst zien. De berekeningen bij lagere debieten hebben laten zien dat het vereiste kwaliteitsniveau gegarandeerd kan blijven wanneer het debiet wordt verlaagd tot een bepaald niveau.

Actiflow heeft voorafgaand aan het doorvoeren van aanpassingen laten zien welke aanpassing verantwoord is en wat de gevolgen hiervan zijn. Hiermee is bijgedragen aan de verduurzaming van de cleanrooms.