LBP|SIGHT – Nieuwbouw The Edge te Amsterdam, Nederland

Nieuwbouw The Edge te Amsterdam, Nederland

LBP|SIGHT heeft Actiflow gevraagd inzicht te geven in het klimaat in het atrium onder extreme condities in de zomer (hoge zonbelasting) en winter (koudeval langs de glasgevel).

LBP|SIGHT is een ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu, met specialistische kennis om slimme, innovatieve en vooral praktische oplossingen te ontwikkelen. Op basis van deze kennis is ook de ontwikkeling van de nieuwbouw The Edge door LBP|SIGHT begeleid.

The Edge is een kantoorgebouw van 40.000 m² ontwikkeld door OVG Projectontwikkeling. In 2014 heeft het project de hoogst behaalde BREEAM-score ooit verkregen; BREEAM Outstanding. Een kenmerkend element in dit gebouw is het 14 verdiepingen hoge atrium waarin de entree, centrale hal en enkele verkeersroutes zijn gelegen. Daarnaast zijn hier enkele verblijfszones voor het restaurant en als overlegplek ingericht.

LBP|SIGHT heeft Actiflow gevraagd inzicht te geven in het klimaat in het atrium onder extreme condities in de zomer (hoge zonbelasting) en winter (koudeval langs de glasgevel). Actiflow heeft het gehele atrium in 3D gemodelleerd, waarbij de installatietechnische voorzieningen voor ventilatie en lokale koeling of verwarming zijn toegevoegd. Vervolgens zijn CFD simulaties uitgevoerd waarbij het comfort in het atrium inzichtelijk is gemaakt. Als gevolg hiervan zijn enkele optimalisaties doorgevoerd, zodat comfortabel gebruik van het atrium kon worden gegarandeerd.

De simulaties van Actiflow zijn zo gebruikt om een optimaal ontwerp te kunnen maken in functie van comfort en duurzaamheid.