LBP|SIGHT – Nieuwbouw De Havenmeester te Alkmaar, Nederland

Nieuwbouw De Havenmeester te Alkmaar, Nederland

Actiflow werd gevraagd de brandveiligheid van het gebouw te onderzoeken, met een focus op de zichtlengte langs verschillende potentiële vluchtroutes.

LBP|SIGHT is een ingenieursbureau op het gebied van bouw, ruimte en milieu, met specialistische kennis om slimme, innovatieve en vooral praktische oplossingen te ontwikkelen. Op basis van deze kennis is ook de ontwikkeling van de nieuwbouw De Havenmeester door LBP|SIGHT begeleid.

De Havenmeester is een appartementengebouw met een binnentuin. Actiflow werd gevraagd de brandveiligheid van het gebouw te onderzoeken, met een focus op de zichtlengte langs verschillende potentiële vluchtroutes.

In geval van brand kan vrijkomende rook en warmte zorgen voor een verminderde zichtlengte en een verhoogde luchttemperatuur en stralingsintensiteit op de vluchtroute. Dit kan een bedreiging zijn voor veilig vluchten over deze vluchtroutes. De brandweer eiste dat het stralingsniveau niet hoger zou worden dan een vooropgestelde waarde, en er waren duidelijke eisen aan de zichtlengte langs de vluchtroutes. Via CFD simulaties zijn de zichtlengte, luchttemperatuur en stralingsintensiteit geanalyseerd, zodat de veiligheid langs de vluchtroutes kon worden geëvalueerd en waar nodig verbeterd.