Shape Properties – Nieuwbouw Juliana van Stolberglaan te Den Haag, Nederland

Nieuwbouw Juliana van Stolberglaan

Shape Properties is de commerciële spil bij de ontwikkeling van nieuw vastgoed en de herontwikkeling van bestaand vastgoed: regisseur en producer in één. Een dergelijke rol is ook aangenomen bij de nieuwbouw aan de Juliana van Stolberglaan te Den Haag.

De locatie is gelegen in Bezuidenhout op steenworp afstand van station Den Haag centraal. Het project omvat de vervanging van een bestaand kantoorgebouw door vier woongebouwen. De woongebouwen omvatten circa 150 appartementen.

Adviesbureau LBP|SIGHT en Re·Shape Properties hebben Actiflow gevraagd het windklimaat nabij de nieuwbouw in een expert opinion te beschouwen. Een gedetailleerde CFD studie was in dit geval niet noodzakelijk omdat de woongebouwen lager zijn dan 30 m en omdat de locatie ‘beschut’ is gelegen conform NEN8100.

De expert opinion betreffende het windklimaat nabij de nieuwbouw geeft inzicht in het te verwachten niveau van windhinder en windgevaar voor voetgangers, de bruikbaarheid van entreezones onder invloed van wind en het windcomfort op balkons en dakterrassen. Bij het opstellen is gebruik gemaakt van de uitgebreide kennis en ervaring van Actiflow met soortgelijke situaties en ook de eerdere studies die voor de regio Den Haag zijn uitgevoerd.

Door toepassing van de reeds vergaarde kennis door Actiflow kunnen risico’s op een kostenefficiënte manier worden gereduceerd.