Iv-Olie & Gas – Boorplatform Centrica, Noordzee

Boorplatform Centrica, Noordzee

Actiflow heeft vervolgens geadviseerd over een aanpassing aan het HVAC-systeem op het platform waarmee de problemen gereduceerd kunnen worden.

Iv-Olie & Gas is onderdeel van de Iv-Groep. Dit is een multidisciplinair ingenieursbureau werkzaam in markten als de industrie, infrastructuur, havens en de maritieme sector.

Iv-Olie & Gas is betrokken als adviseur bij  één van de boorplatforms van Cetrica. Bij dit boorplatform was sprake van overlast door stank komende uit het HVAC-systeem. Het vermoeden was dat het HVAC-systeem uitlaatgassen van enkele dieselgeneratoren naar binnen zoog bij bepaalde windrichtingen en windsnelheden.

Iv-Olie & Gas heeft Actiflow gevraagd inzicht te geven in de oorzaak van het probleem en als vervolg hierop aanbevelingen te doen ter verbetering van de situatie. Actiflow heeft een model opgesteld wat alle grote constructies op het platform omvatte evenals details nabij inlaten van het HVAC-systeem en uitlaten van motoren en generatoren. Vervolgens zijn CFD simulaties uitgevoerd, waarbij de temperatuur van de uitlaatgassen en de aankomende wind zijn meegenomen. De verspreiding van de uitlaatgassen is gevisualiseerd. De oorzaak van de overlast kon hiermee worden verklaard.

Actiflow heeft vervolgens geadviseerd over een aanpassing aan het HVAC-systeem op het platform waarmee de problemen gereduceerd kunnen worden. Deze aanbevelingen zijn vervolgens meegenomen in een revisie van het platform, waarbij ook de praktische en economische haalbaarheid van de aanbevelingen in acht zijn genomen.

Een belangrijke meerwaarde van de uitgevoerde studie is het vooraf voorspellen van het effect van maatregelen. Met name op een boorplatform dienen aanpassingen direct afdoende te werken, zodat aanvullende revisies niet noodzakelijk zijn.

Gratis CFD Brochure

Ontdek de mogelijkheden van CFD simulaties. Wij sturen onze brochure gratis naar u toe.

Ontvang de gratis brochure >>