Feplus – Busstation te Aalst, België

Busstation te Aalst, België

Met dit project heeft Actiflow laten zien dat moderne rekentechnieken in staat zijn om klanten te voorzien in een meer accuraat resultaat, waarbij de hiaten in de regelgeving worden gevuld.

Feplus levert Belgisch maatwerk voor metaalbewerking. Passie voor metaal, een solide knowhow, een deskundige aanpak en een vleugje doordachte creativiteit zijn de kenmerkende kwaliteiten van Feplus. Het busstation van Aalst is een voorbeeld van een constructie bedacht en gemaakt door Feplus.

De incourante vorm van de structuur leidt tot een incourante aanpak voor het bepalen van de windbelasting op de structuur. Dergelijke vormen passen namelijk niet volledig binnen de regelgeving, zoals de Eurocodes. Dit was aanleiding voor Feplus om Actiflow te vragen de winddrukken op het busstation te berekenen.

De drukken zijn bepaald in CFD berekeningen, waarbij de exacte vorm van de structuur in acht is genomen. Vanuit de drukverdeling zijn de krachten op het busstation bepaald. Als gevolg hiervan kon de vorm van de structuur geoptimaliseerd worden. Ontwerpaanpassingen volgden, waarbij zowel de windbelasting als de kosten voor het vervaardigen van het busstation werden gereduceerd.

Met dit project heeft Actiflow laten zien dat moderne rekentechnieken in staat zijn om klanten te voorzien in een meer accuraat resultaat, waarbij de hiaten in de regelgeving worden gevuld.