Eurostation – Renovatie en nieuwbouw station Oostende, België

Renovatie en nieuwbouw station Oostende, België

Eurostation heeft Actiflow gevraagd CFD simulaties uit te voeren om de verspreiding van rook en warmte bij brand in de parkeergarage inzichtelijk te maken.

Eurostation is een multidisciplinair studiebureau uit Brussel dat breed gedragen projecten ontwerpt en uitvoert die de multimodale mobiliteit voor de treinreiziger optimaliseren. De renovatie en nieuwbouw van station Oostende is een opgave die Eurostation heeft opgepakt.

Station Oostende dateert van 1913. In de loop der jaren is het een druk knooppunt van vervoersstromen geworden waar onder andere treinen, trams, bussen, veerboten en cruiseschepen samenkomen. Aanpassing van het station en de omgeving was noodzakelijk om de veilige passage van deze stromen te kunnen blijven faciliteren.

Onderdeel van deze aanpassing is de bouw van een parkeergebouw met diverse bouwlagen. Eurostation heeft Actiflow gevraagd CFD simulaties uit te voeren om de verspreiding van rook en warmte bij brand in de parkeergarage inzichtelijk te maken. Hierbij wordt weergegeven in welke mate repressieve inzet door de brandweer mogelijk is, welke condities op de perrons kunnen voorkomen en of voldaan wordt aan de vigerende wetgeving.

Actiflow heeft met deze studie inzicht gegeven in het toekomstige niveau van veiligheid.