Deerns – Nieuwbouw datacenter Turkcell te Gebze, Turkije

Nieuwbouw datacenter Turkcell te Gebze, Turkije

Deerns heeft als verantwoordelijke voor de engineering van het datacenter Actiflow gevraagd het klimaat in de white spaces en rond de nieuwbouw te simuleren en zo mogelijke probleemzones te definiëren.

Deerns is een wereldwijd opererend onafhankelijk ingenieursbureau actief in de bouw. De ontwikkeling van het datacenter van Turkcell te Gebze omvat 33.000 m² vloeroppervlak, waarvan 10.000 m² white space, en is opgeleverd met een LEED Gold en TIER III certificering. Een cruciaal onderdeel van het ontwerp van dit gebouw omvat de continuering van de uptime onder alle omstandigheden.

Deerns heeft als verantwoordelijke voor de engineering van het datacenter Actiflow gevraagd het klimaat in de white spaces en rond de nieuwbouw te simuleren en zo mogelijke probleemzones te definiëren.

De analyse van de white spaces heeft de verdeling van warmte door de ruimte inzichtelijk gemaakt. Hierbij is gekeken naar de drukverdeling in de ruimte en de scheiding van het koude en warme plenum, waarbij verschillende belastingsituaties en noodscenario’s zijn beschouwd.

De beschouwing van de externe luchtstromen rond het gebouw heeft zich gefocust op mogelijke kortsluiting van warme uitlaatgassen en de toevoer van verse lucht naar de koelmachines. Ook hier zijn diverse scenario’s beschouwd in relatie tot belasting en redundantie. Daarnaast is de invloed van windrichting en windsnelheid bepaald teneinde worstcase scenario’s te kunnen definiëren. De resultaten zijn geanalyseerd, waarbij de verhoging van de toevoertemperatuur is bepaald ten gevolge van mogelijke kortsluiting.

Het gehele pakket van analyses is door Deerns gebruikt ter verantwoording van het ontwerp.