B2Ai - Nieuwbouw ziekenhuis AZ Zeno te Knokke-Heist, België

Nieuwbouw ziekenhuis AZ Zeno te Knokke-Heist, België

In de windstudie is het windklimaat rond de nieuwbouw gevisualiseerd, waarna aanbevelingen zijn gedaan ten einde het windklimaat te verbeteren.

B2Ai of BUROII & ARCHI+I is een multidisciplinaire architectuurgroep met ateliers in Brussel, Gent, Roeselare en Lille. De basis voor hun ontwerpen zijn de mensen die in en om de gebouwen wonen, leven en werken. De nieuwbouw van ziekenhuis AZ Zeno te Knokke-Heist is hier een voorbeeld van.

Dit ziekenhuis is gelegen aan de Belgische kust, in open terrein en het wordt verhoogd geplaatst. De naastgelegen parkeergarage wordt verdiept en deels overdekt aangelegd, zodat het verscholen ligt in het landschap. Dit levert een specifieke kwaliteit op aangaande de beleving van de ruimte.

Deze combinatie zorgt echter ook voor een aanzienlijke kans op windcondities rond de nieuwbouw die als onaangenaam, hinderlijk of zelfs gevaarlijk kunnen worden ervaren. Daarnaast dient de ventilatie van de parkeergarage voldoende te zijn om in geval van brand veilig vluchten of repressieve inzet mogelijk te maken. Actiflow is door BA2i gevraagd deze beide aspecten in separate studies te beschouwen.

In de windstudie is het windklimaat rond de nieuwbouw gevisualiseerd, waarna aanbevelingen zijn gedaan om zo het windklimaat te verbeteren. Dit betrof onder meer het toepassen van begroeiing om de wind te remmen of om te leiden. Specifieke aandachtsgebieden hierbij waren de entreezones en de toegankelijke tuinen. Hierna is het effect van deze aanpassingen in nieuwe berekeningen inzichtelijk gemaakt.

De studie betreffende de rook- en warmteafvoer, RWA heeft inzicht gegeven in de condities in de overdekte parkeergarage bij brand in meerdere voertuigen. Hierbij is beschouwd in hoeverre gedurende het verloop van de brand de mogelijkheid blijft bestaan om te vluchten of om repressieve inzet door de brandweer te garanderen.

Actiflow heeft met beide studies inzicht gegeven in het toekomstige niveau van comfort en veiligheid.