Audi AG - Statisch grenslaagafzuigsysteem

Statisch grenslaagafzuigsysteem

In nauwe samenwerking met Audi AG heeft Actiflow een statisch grenslaagafzuigsysteem ontwikkeld om de grondsimulatie in windtunnels te verbeteren.

Het nieuwe systeem maakt gebruik van luchtafzuiging om de Audi ingenieurs een betere controle te geven over de grenslaagontwikkeling op de windtunnelvloer.

Samen met de bewegende band garandeert het Actiflow systeem een goede stromingskwaliteit in de testsectie van de tunnel. Door het verminderen van stromingsafbuiging en drukgradiënten verbetert het Actiflow systeem de correlatie tussen windtunneltesten en wegtesten.