ArcelorMittal - Cokesoven

Cokesoven

Voor de cokesfabriek van ArcelorMittal Gent is het verbrandingsproces in een branderkamer in kaart gebracht.

Er is onderzoek gedaan naar een alternatief verbrandingsgas, waarbij een hogere vlam in deze branderkamer zou kunnen ontstaan. Door deze hogere vlam kan er een te hoge temperatuur in de bovenwand van de kamer optreden, waardoor het systeem kan beschadigen door thermische spanningen.

Het huidige verbrandingsproces en de gewenste verbranding met het alternatieve gas is in kaart gebracht.

Op basis van dit uitgevoerde onderzoek, heeft AMG belangrijke beslissingen kunnen maken over het al dan niet overstappen van cokesgas naar een laag-calorisch gas.

Gratis CFD Brochure

Ontdek de mogelijkheden van CFD simulaties. Wij sturen onze brochure gratis naar u toe.

Ontvang de gratis brochure >>