Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Landmark Windturbines

Klein formaat windturbines die in stedelijke omgevingen geplaatst worden, hebben andere functies naast het sec produceren van energie. Het gegeven dat deze in het zicht geplaatst worden, meestal op een relatief dure locatie, demonstreert dat er ook een bijkomende waarde bestaat van deze windmolens. Meestal is deze landmarkfunctie nog van groter belang dan de daadwerkelijke opbrengst van de windmolen, daarom is gekozen om additionele studies uit te voeren naar de aesthetische kant van windturbines om zo de acceptatie en impliciete waarde te verbeteren.

Actiflow heeft diverse ontwerpen gemaakt volgens deze filosofie, waarbij deze landmark functie centraal staat, terwijl zijn efficientie tenminste even goed is als die van vergelijkbare windturbines. Onze ontwerpen worden in kleine series geproduceerd voor geïnteresseerde partijen.