Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Piqo microwindturbine

In overleg met onze klant Everkinetiq heeft Actiflow de volledige aerodynamische vorm bepaald van een microwindturbine met omhullende mantel, de Piqo. De belangrijkste onderdelen van het ontwerp waren de bladen en de mantel. Door het combineren van onze expertise in ontwerp en aerodynamica konden we een turbine realiseren met een erg hoge efficiëntie.

Tijdens het project zijn er verschillende ontwerpmethodes gebruikt in de verschillende fasen van het project. Actiflow combineert eigen codes met bekende commerciële software om tot een optimaal ontwerp te komen. Tijdens het project zijn zowel een eenvoudig BEM model als complexe driedimensionale CFD simulaties ingezet. Het Actiflow ontwerp is vervolgens getest in de windtunnel door een onafhankelijke partij. De windtunnelresultaten waren bijna identiek aan de simulatieresultaten van Actiflow. Het verschil tussen het opgewekte vermogen van de turbine in de windtunnel en volgens de berekeningen van Actiflow was slechts 3%.