Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Ramada Apollo Centrum Amsterdam

Het Ramada Apollo Amsterdam Centre is gesitueerd in een gerenoveerd kantoorgebouw. De entree van dit gebouw staat bekend om hinder en gevaarlijke situaties welke worden veroorzaakt door windvlagen. Deze windvlagen kunnen het betreden van het gebouw bemoeilijken en zelfs onmogelijk maken. Dit moet te allen tijde voorkomen worden.

Actiflow is gevraagd een windhinderstudie uit te voeren, waarbij het windklimaat rond het gebouw en specifiek nabij de entree ik kaart wordt gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van CFD berekeningen, welke uitgevoerd zijn conform de Nederlandse norm NEN 8100.

De eerste resultaten lieten zien dat de kans op windhinder en windgevaar nabij de entree te groot was. Samen met de diverse betrokken partijen is een windscherm ontworpen, waarvan het effect in nieuwe simulaties is onderzocht. Met dit windscherm is een grote en afdoende verbetering van het windklimaat bereikt.