Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing

Koeling elektronica Epyon

Bij veel elektronicatoepassingen blijkt temperatuurontwikkeling een probleem. Dit probleem wordt vaak pas laat in het ontwikkeltraject opgemerkt. Dit kan leiden tot onnodige additionele kosten en vertragingen.

Om dit te vermijden heeft Actiflow geholpen bij het ontwerp van de koeling van een omvormer van onze klant Epyon Power. Via een CFD simulatie werden de luchtstromen tussen de verschillende elektronische componenten zichtbaar gemaakt, waardoor ook potentiële problemen onmiddellijk zichtbaar werden. Aan de hand van de inzichten uit de CFD simulatie kon het definitieve ontwerp van de omvormer worden vastgelegd.