Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing
aanmelden nieuwsbrief
Archive

04 / 2014
01 / 2014
10 / 2013
07 / 2013
04 / 2013
01 / 2013
10 / 2012
07 / 2012
04 / 2012
01 / 2012
10 / 2011
07 / 2011
04 / 2011
De klant aan het woord


Frank de Boeff,
Directeur Bodec
www.bodec.eu

Bodec ontwikkelt en optimaliseert productieprocessen en vertaalt nieuwe innovatieve technologieën naar de praktijk in voornamelijk de voedingsmiddelenindustrie.

Samen met Actiflow hebben wij kritisch gekeken naar een reactorontwerp voor een klant, waarbij opschaling naar het productieproces cruciaal was voor de business case en voor de investering. Door de CFD- en stromingskennis van Actiflow te combineren met onze proces- en productkennis én ervaring op het vlak van procestechnologie, zijn we in staat geweest om op detailniveau te kijken naar effecten van het ontwerp. De combinatie van het modelleren door Actiflow en onze vertaling van de resultaten naar het proces heeft voor de klant veel meer gebracht dan onze twee bedrijven afzonderlijk zouden kunnen.

Voor ons als Bodec is het heel belangrijk dat Actiflow ook ons begrijpt en hun CFD kunde zodanig goed beheerst, dat zij in staat zijn om ver over de grenzen van hun eigen vakgebied heen te kijken. Op deze manier lever je met verschillende expertise gecombineerd een hele grote toegevoegde waarde, waarmee de klant concreet geholpen kan worden en stappen kan maken.

8 april 2013
Save the date: Seminar "CFD in de bouw" op 5 juni 2013
Seminar CFD in de bouw - duurzaam simuleren

In mei 2011 is door Actiflow het eerste seminar "CFD in de bouw" georganiseerd. Deze geslaagde eerste editie smaakt naar meer en krijgt dit jaar op woensdag 5 juni opvolging met het seminar "CFD in de bouw - Duurzaam simuleren".

CFD-simulaties kunnen inzicht geven in het toekomstig comfortniveau in en rond gebouwen. CFD is een krachtige rekentool die met computersimulaties de interne en externe luchtstromen van gebouwen visualiseert. Problemen kunnen zo reeds in de ontwerpfase worden gesignaleerd, zodat de continuïteit tijdens het gebruik kan worden gewaarborgd.

Tijdens het seminar gaan we graag in op het onderwerp duurzaamheid, en hoe CFD simulaties kunnen bijdragen aan het ontwerp van een duurzamer gebouw. Het begrip duurzaamheid is een hot item en zal verankerd blijven in ons dagelijks leven. In de visie van Actiflow zal een duurzame leefomgeving allereerst functioneel moeten zijn en blijven. Hierbij dient de focus te liggen op comfort en continuïteit. Dit zal het imago van het gebouw versterken en de arbeidsproductiviteit van de gebruikers verhogen. Een investering in comfort wordt zo een investering die rendeert.

Voor ons seminar hebben we een 7-tal sprekers uitgenodigd uit Nederland en België, met een interessante mix tussen academici en mensen uit het bedrijfsleven. Voor meer informatie en voor inschrijvingen kan u terecht op de website. Wij hopen u alvast op 5 juni te mogen verwelkomen voor een inspirerende dag.

1 februari 2013
Project in de kijker: Laagdrempelige software voor analyse binnenklimaat
Voorbeeldkantoor

Naar aanleiding van enkele vragen uit de HVAC markt is Actiflow aan de slag om gebruiksvriendelijke software te schrijven om het klimaatcomfort in verschillende ruimtes te visualiseren. Deze HVAC tool zal in staat zijn door plaatsing van basis elementen (verwarming, ventilatiesystemen, deuren, ramen, etc.) de luchtstromen en temperatuurverdeling in ruimtes zichtbaar te maken.

De CFD software die door Actiflow wordt gebruikt om luchtstromingen te berekenen en zichtbaar te maken is op dit moment enkel toegankelijk voor een geoefende gebruiker. Bestaande, meer toegankelijke stromingsimulatie software is vooral ingericht op interne stromingen in pijpen en luchtkanalen en is minder geschikt voor temperatuursverdelingen in open ruimtes zoals kantoorpanden, werkplaatsen of huizen.

Om de eenvoud en juistheid van de software te waarborgen wordt het programma specifiek voor HVAC toepassingen geschreven. Onze specifieke kennis zal worden samengebracht in een visuele omgeving waar op een eenvoudige manier ruimten met verschillende "klimaatelementen" kunnen worden ingericht. Vervolgens wordt een volwaardige stromingsberekening uitgevoerd, waardoor aspecten als luchtstromen, temperatuurverdelingen en luchtverversing zichtbaar worden.

Het gebruik van CFD en stromingsvisulaties kan op deze manier veel laagdrempeliger worden ingezet bij klimaatbeheersing, door bijvoorbeeld installatiebedrijven en ontwerpers van installatiesystemen. Voor meer informatie kan u steeds terecht bij ons.

21 maart 2013
Actiflow deelt kennis en ervaring met CFD software

Op 21 maart organiseerde ESI een seminar in Eindhoven met als titel "Know more about OpenFOAM®". Als ervaren gebruiker van deze CFD software werd Actiflow gevraagd enkele gebruikservaringen te delen met het publiek.

ESI is een internationaal engineering en software bedrijf dat enige tijd geleden de ontwikkelaar van de CFD software OpenFOAM® heeft gekocht, en daarmee ook eigenaar is geworden van het OpenFOAM® handelsmerk. Bij Actiflow wordt de OpenFOAM® software op dagelijkse basis ingezet in het kader van advies- en ontwerpactiviteiten. Actiflow is gebruiker van het eerste uur, en heeft daardoor uitgebreide ervaring met de praktijk. Om deze reden werd Actiflow uitgenodigd door ESI om te praten over de toepasbaarheid van de OpenFOAM® software in verschillende industrieën.

Onze collega Tom Fahner heeft een inspirerend verhaal gehouden op basis van verschillende referentieprojecten die Actiflow tijdens de afgelopen jaren heeft uitgevoerd. Op deze manier werd aangetoond dat OpenFOAM® een breed toepasbare en kwalitatief hoogstaande CFD code is, maar ook dat er nog enkele aspecten kunnen worden verbeterd. Hopelijk hebben we de ontwikkelaars hiermee inspiratie gegeven voor verdere optimalisatie van de software.

8 april 2013
Tot slot
Actiflow heeft opnieuw ambitie om eigen product te ontwikkelen

Sinds de introductie in 2009 van de Actiflow diffuser met "active flow control" op de Ferrari 599XX, heeft Actiflow zich voornamelijk gericht op het aanbieden van advies- en ontwerpdiensten. Met deze activiteiten hebben we ondertussen een vaste klantenbasis opgebouwd die we in de toekomst ook graag verder van dienst zijn. Actiflow heeft nu echter opnieuw de intentie uitgesproken om ook na te denken over een nieuwe eigen productontwikkeling.

In de huidige fase hanteren we het principe dat kwantiteit uiteindelijk leidt tot kwaliteit. Via creatieve sessies en gesprekken met externen verzamelen we dus zo veel mogelijk leuke ideeën die we vervolgens evalueren op basis van enkele vastgestelde criteria: lost het product een probleem op in de markt, hoe groot is die markt, past de ontwikkeling bij onze eigen expertises en kunnen we financiering ophalen voor het project? De ideeën die voldoen aan de gestelde criteria worden weerhouden en worden verder uitgewerkt via een haalbaarheidsstudie. Tijdens zo'n studie is het belangrijk dat alle technische en commerciële aannames worden gecheckt. Wanneer één of meerdere haalbaarheidsstudies een positief resultaat oplevert, dan zal er vervolgens een business plan worden opgesteld waarmee investeerders en lead customers kunnen worden aangesproken.

Op dit moment wordt reeds de haalbaarheid van verschillende productideeën onderzocht, maar zijn we ook nog steeds op zoek naar andere goede ideeën. Wij nodigen u daarom uit om uw goede ideeën met ons te delen. Als u ons kan overtuigen en als wij iets kunnen toevoegen aan uw idee/ontwikkeling, dan gaan wij graag samen met u aan de slag om van uw productidee een succes te maken.