Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing
aanmelden nieuwsbrief
Archive

04 / 2014
01 / 2014
10 / 2013
07 / 2013
04 / 2013
01 / 2013
10 / 2012
07 / 2012
04 / 2012
01 / 2012
10 / 2011
07 / 2011
04 / 2011
De klant aan het woord


Menno Jansen, Chairman bij Q.I. Press Controls
www.qipc.com

Q.I. Press Controls is een internationaal werkende onderneming die zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van optische meetinstrumenten voor de grafische industrie. Daarnaast leveren wij ook een “Air Bustle Device” (ABD) die baangroei compenseert op rotatie off-set persen. In het drukproces van water en inkt groeit de papierbaan door de opname van vocht. Deze groei zorgt voor passingsproblemen. Via een ABD wordt er een golfje in de papierbaan geblazen waarmee het papier vervormt en smaller wordt zodat de 4 drukkleuren weer netjes passen. Het systeem is volledig contactloos en werkt op basis van een luchtkussen.

Het systeem werkt prima, echter bij zwaardere papierklassen zorgde het klapperen van de papierbaan toch voor strepen. M.a.w. het luchtkussen was niet “sterk” genoeg. Om dit te verhelpen, hebben wij de hulp ingeroepen van Actiflow. Hierbij moest wel gelet worden op het luchtverbruik, een USP van de ABD.

Nadat de CFD simulaties waren gemaakt, zijn testen met behulp van high speed camera’s uitgevoerd. Na een aantal re-designs zijn we tot een werkende unit gekomen. De samenwerking en doorzettingsvermogen van Actiflow waren uitstekend gedurende dit complexe project.

1 januari 2013
Beste wensen
Beste wensen

Via deze nieuwbrief willen we al onze partners, klanten, adviseurs en vrienden nogmaals een succesvol, een gelukkig en vooral een gezond 2013 toewensen. Dat al uw wensen mogen uitkomen in het nieuwe jaar!

Wij hopen met velen onder u opnieuw samen te werken in 2013. Laten we onze fijne contacten voortzetten.

Bij een nieuw jaar horen ook goede voornemens. Actiflow heeft zich voorgenomen om in 2013 een nieuwe marketing strategie uit te werken en de interne organisatie verder uit te bouwen met als doel om de kwaliteitsborging van onze projecten en de communicatie met onze klanten nog verder te verbeteren. We willen nog meer bijdragen aan het succes van onze klant, aangezien we beseffen dat het succes van onze klant automatisch leidt tot succes voor Actiflow.

10 december 2012
Project in de kijker: Trein aerodynamica
Luchtstroming rond een treinstel

In opdracht van Lloyd’s Register Rail Europe heeft Actiflow de luchtstroming rond verschillende treinstellen gesimuleerd. Op basis van de CFD simulaties kon de invloed van verschillende dakaanpassingen op de luchtweerstand van de trein geanalyseerd worden.

Lloyd’s Register Rail Europe (http://www.lr.org/sectors/Rail/) is een bedrijf dat actief is met de certificatie van treinen, en betrokken is bij de aanschaf en bouwbegeleiding van nieuwe treinen voor hun klanten. Ook bij de renovatie van bestaande treinstellen is Lloyd’s Register Rail Europe betrokken. In het kader van zo’n renovatie werd samen met de klant overwogen om enkele openingen in het dak van de trein aan te passen, met als doel de aerodynamische weerstand van de trein te reduceren. Alvorens de treinstellen aan te passen was de vraag welke impact de voorziene aanpassingen zouden hebben op de luchtweerstand, en dus op het energieverbruik van de trein.

Deze vraag heeft Actiflow middels CFD simulaties beantwoord. Voor treinstellen met 4 en met 6 rijtuigen is in eerste instantie de bestaande situatie gesimuleerd, en vervolgens zijn er 2 aanpassingen aangebracht aan het dak. Het effect van deze aanpassingen werd geanalyseerd en vergeleken. Op basis van de resultaten kon Lloyd’s Register Rail Europe de potentiële energiebesparing van de verschillende aanpassingen afwegen tegen de investeringskost voor de aanpassingen, en hiermee een duidelijke business case voorleggen aan de klant.

23 oktober 2012
Actiflow werkt samen met CVIS voor HPC on demand;
HPC on demand

De afgelopen jaren heeft Actiflow regelmatig samengewerkt met bedrijven die op korte of lange termijn zelf aan de slag willen met computersimulaties van lucht- of vloeistofstromen (CFD simulaties). Een struikelblok daarbij is dikwijls de voorinvestering in de nodige hardware. Deze voorinvestering kan nu vermeden worden via "HPC on demand".

CVIS is een bedrijf dat gespecialiseerd is in IT4R&D, ofwel het ondersteunen van IT voor klanten in een R&D omgeving. Ze adviseren bedrijven over het al dan niet opzetten van eigen rekencapaciteit, en verzorgen vervolgens zowel de nodige hardware als de ondersteuning bij het gebruik. CVIS beschikt onder andere over een groot High Performance Computing (HPC) cluster om het gebruik van complexe simulatiesoftware optimaal te ondersteunen.

Aangezien Actiflow een gebruiker is van zo'n complexe simulatiesoftware zijn Actiflow en CVIS erg complementair, en kunnen we ook samen diensten aanbieden voor klanten die zelf aan de slag willen met CFD simulaties. Actiflow biedt hierbij de ondersteuning met betrekking tot de simulatiesoftware OpenFOAM, en CVIS kan rekencapaciteit "on demand" ter beschikking stellen. Hiermee kan u op ieder gewenst moment beschikken over de rekencapaciteit die u nodig heeft en daar weer afscheid van nemen als deze noodzaak voorbij is. En dit zonder voorinvestering. Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met Actiflow via de bekende kanalen.

14 december 2012
Tot slot
Artikel in het Financieel Dagblad van 14 december

Op 14 december heeft Eric Terry in een artikel in het Financieel Dagblad zijn mening gegeven over enkele ontwikkelingen op het vlak van windenergie voor de bebouwde omgeving. Uit ervaring weten we dat er erg veel foute informatie wordt verspreid over dit onderwerp, hetgeen foute verwachtingen schept bij ondernemers, investeerders, overheid en de publieke opinie. Deze foute verwachten leiden onvermijdelijk tot ontgoochelingen, waardoor het investeringsklimaat voor windenergieprojecten zal verslechteren. De windenergiesector wordt hiermee onterecht besmeurd, hetgeen nadelig is voor alle partijen in deze sector die wel goed werk verrichten. Daarom vinden we bij Actiflow dat we moeten reageren.

In het artikel in het FD wordt specifiek ingegaan op het concept van de Eindhovense start-up Ibis Power, maar in de praktijk zien we dat er verschillende nieuwe initiatieven bestaan die gebruik maken van technieken die reeds lange tijd bekend zijn en waarvan de haalbaarheid reeds lang is onderzocht.

Een techniek die door verschillende partijen wordt gehanteerd is het zogenaamde venturi-effect: het principe dat men de wind "knijpt" door een kanaal met versmalling, waardoor hoge windsnelheden ontstaan ter hoogte van de versmalling. Deze hoge windsnelheden zouden vervolgens leiden tot een hoge energieopbrengst van een turbine die in de versmalling wordt gepositioneerd.

In de vakliteratuur is echter al jaren bekend dat dit principe enkel werkt indien de lucht actief door een kanaal met een versmalling wordt geperst, en de lucht dus geen keuze heeft om al dan niet door de versmalling te stromen. In het geval van de wind die naar een gebouw beweegt, hebben de luchtdeeltjes wel de keuze of ze al dan niet door een kanaal met versmalling stromen. De versmalling zorgt voor een blokkage in het kanaal. De aankomende luchtdeeltjes voelen als het ware (op basis van luchtdruk) dat de lucht in het kanaal wordt afgeknepen, en verkiezen daarom om rondom het kanaal/gebouw te stromen, en dus niet door het kanaal. De luchtdeeltjes kiezen steeds de weg van de minste weerstand.

Als er vervolgens ter hoogte van de versmalling een windmolen wordt neergezet die de wind nog meer blokkeert om er energie uit te halen, dan gaat er nog slechts een fractie van de wind doorheen de versmalling. Als gevolg van deze beperkte doorstroming is de energieopbrengst van systemen gebaseerd op het venturi-effect vele malen minder dan men in eerste instantie zou denken.

Er zijn tal van initiatieven te noemen die, bewust of onbewust, foute informatie verspreiden over de opbrengst van hun Windenergiesystemen en daarmee zelfs gerenommeerde innovatieprijzen binnenhalen. Wij stellen vast dat deze prijsuitreikingen blijkbaar gebeuren zonder grondige analyse van de technische haalbaarheid van de ideeën.

Verder stellen wij vast dat "duurzaamheid" op dit moment een echte hype wordt bij ondernemers, investeerders en overheid. Wanneer iemand claimt een nieuwe duurzame innovatie te hebben, moeten we ervoor waken dat we wel kritisch blijven en dat we niet met z’n allen blind "hoera" roepen. Laten we opletten voor wishful thinking.