Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing
aanmelden nieuwsbrief
Archive

04 / 2014
01 / 2014
10 / 2013
07 / 2013
04 / 2013
01 / 2013
10 / 2012
07 / 2012
04 / 2012
01 / 2012
10 / 2011
07 / 2011
04 / 2011
De klant aan het woord


Patrick Englebert, Oprichter & CEO PROPELWIND
www.propelwind.com

De uitdaging van PROPELWIND is aantonen dat wind tegenwoordig gebruikt kan worden als hoofdvoortstuwing van vrachtschepen, met commercieel interessante prestaties en een dramatische reductie van de brandstofconsumptie, wat een enorm voordeel is voor het milieu. De resultaten van 3 jaar onderzoek zijn erg bemoedigend, de limieten van het concept zijn geïdentificeerd en de industrie begint er positief tegenaan te kijken.

De benadering is uniek, omdat we zo veel als mogelijk racetechnologie (Ocean racing, America's Cup) inzetten, aangevuld met gevestigde scheepsbouwtechnologie en specifieke expertise zoals degene die Actiflow onder de knie heeft: hoogwaardige aerodynamica, 3D stromingsanalyses en grenslaagafzuiging.

Actiflow heeft deelgenomen in de laatste fase van ons onderzoek, naast wedstrijdexperts, en heeft sterk bijgedragen aan de evaluatie van de prestaties van deze toekomstige generatie vrachtschepen.

19 april 2012
Actiflow groeit
Windscape turbine

Tijdens het eerste kwartaal wordt traditiegetrouw even de tijd genomen om achteruit te kijken en de resultaten van het afgelopen jaar te evalueren. Actiflow mag tevreden terugkijken.

De omzet over 2011 is met ongeveer 50% gestegen in vergelijking met 2010. Deze groei hebben we enerzijds te danken aan de heropleving van de automotive branche, anderzijds aan enkele nieuwe markten die aangeboord werden. Zo helpt Actiflow klanten bij het verbeteren van industriële machines en processen waarbij lucht- en vloeistofstromingen relevant zijn. Ook het ontwerpwerk van fans en ventilatoren is sterk toegenomen.

Voor 2012 heeft Actiflow het plan om de gerealiseerde groei aan te houden, en dus opnieuw met 50% te groeien in vergelijking met 2011. In de huidige crisistijd is dit een ambitieus plan, maar we doen er alles aan om onze ambities waar te maken.

16 februari 2012
Project in de kijker: Workshop OpenFOAM
Workshop studiecase: Warmteverspreiding bij openen iglodeur

Naast onze advies- en ontwerpdiensten helpt Actiflow ook bedrijven die zelf aan de slag willen met CFD stromingssimulaties. In bedrijven waar stromingssimulaties frequent voorkomen kan het interessant zijn om op termijn zelf aan de slag te gaan met CFD. Actiflow kan dit proces begeleiden.

Actiflow heeft jarenlange ervaring met het CFD pakket OpenFOAM. OpenFOAM is een open source pakket, hetgeen betekent dat het gebruik van de software gratis is. Het nadeel is dat het minder gebruiksvriendelijk is dan commerciële pakketten, waardoor de voorinvestering om ermee te leren werken groter is. Actiflow kan deze voorinvestering een stuk reduceren door gerichte trainings/workshops. Bedrijven die intern al CFD simulaties uitvoeren, maar die willen overschakelen naar de OpenFOAM software kunnen ook hierbij door Actiflow ondersteund worden.

Op 26 januari en 16 februari heeft Actiflow een workshop georganiseerd voor TMC (www.tmc.nl). TMC is kennispartner van bedrijven door het leveren van werkondernemers met een achtergrond in techniek. TMC selecteert mensen, leidt hen deels op, en laat hen meewerken aan de technologische innovaties van hun opdrachtgevers. Voor een deel van de werkondernemers van TMC is het belangrijk om kennis te hebben van CFD, en enkele basissimulaties zelf te kunnen uitvoeren. Daarom heeft Actiflow voor deze groep mensen een workshop georganiseerd in 2 dagdelen, op locatie van TMC. De workshop was specifiek bedoeld voor beginnende gebruikers van OpenFOAM.

Tijdens de eerste sessie werd een algemene introductie gegeven van OpenFOAM en werd een eenvoudige case behandeld. Tijdens de tweede sessie werd dieper ingegaan op de verschillende onderdelen van het CFD proces aan de hand van een complexere case die gezamenlijk werd uitgewerkt. Het betrof een tijdsafhankelijke simulatie van de warmteverdeling in een iglo, terwijl de deur werd geopend. Na de workshops was de feedback van de groep erg positief. Hopelijk kan iedereen zijn/haar nieuwe kennis snel toepassen bij de klant.

13-16 maart 2011
Actiflow presenteert zich op ESEF 2012 in Utrecht en op de Britse ambassade in Brussel
Actiflow stand

Van 13 tot en met 16 maart heeft Actiflow zich voor het eerst gepresenteerd op de ESEF beurs in Utrecht. De ESEF is de grootste vakbeurs in de Benelux op het gebied van toeleveren, uitbesteden en engineering.

Met een leuke stand en een enthousiast beursteam hebben we veel bezoekers laten kennismaken met onze ontwerpdiensten. De beurs heeft meer dan 25 concrete leads opgeleverd die nu verder worden opgevolgd. Hopelijk kan Actiflow op deze manier een stukje van de geplande groei in 2012 waarmaken.

Naast de ESEF beurs was ook de presentatie van Actiflow op de Britse ambassade in Brussel een interessante milestone. Op 26 maart werd op de Britse ambassade een netwerk event georganiseerd, met deelnemers uit de Britse Northamptonshire-regio en uit de Benelux. De bijeenkomst werd georganiseerd rond de onderwerpen automotive engineering, elektrische en low-carbon aandrijfsystemen en lichtgewicht materialen. Northamptonshire is namelijk hét auto- en motorsport mekka van Engeland, met Silverstone als zwaartepunt. Tijdens het event kon Actiflow zich voorstellen via een korte bedrijfspresentatie. Met referenties als Ferrari, Audi, Lamborghini, enz. kon Actiflow een sterke indruk maken op de aanwezige bedrijven. Ook deze bijeenkomst heeft voor Actiflow enkele interessante leads opgeleverd.

8 februari 2012
Tot slot

Als resultaat van onze marketing inspanningen in België werd Actiflow in februari gecontacteerd voor een artikel in de Standaard, één van de toonaangevende kranten in België.

Het artikel verscheen op 8 februari onder de rubriek 'mens en economie'. Er werd vooral ingegaan op beide oprichters van Actiflow, Roy en Eric, maar het artikel bevat ook informatie over de start van het bedrijf en over het huidige dienstenaanbod. Het is een leuk artikel geworden dat enkele interessante reacties heeft uitgelokt. Het artikel kunt u vinden op de website van de De Standaard. Laten we op deze trend doorgaan en ook tijdens het tweede kwartaal van 2012 goed werk afleveren, want dat is uiteindelijk de beste marketing die er is.