Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing
aanmelden nieuwsbrief
Archive

04 / 2014
01 / 2014
10 / 2013
07 / 2013
04 / 2013
01 / 2013
10 / 2012
07 / 2012
04 / 2012
01 / 2012
10 / 2011
07 / 2011
04 / 2011
De klant aan het woord


Eduard de Haan, CEO bij Plymovent Group BV
www.plymovent.nl

Actiflow ontwikkelde voor Plymovent de FumeSimulator, een ontwerp- en simulatieprogramma dat de achtergrondconcentratie van lasrook in fabriekshallen visualiseert. Het programma maakt gebruik van geautomatiseerde CFD simulaties. Op basis van de werksituatie en de lasprocessen bij de klant berekent en visualiseert de FumeSimulator de lasrookconcentratie van een ruimtelijk filtratiesysteem. De simulatie laat zien of de lasrook, bij een gegeven systeemoplossing, onder de gewenste grenswaarden blijft.

Eduard de Haan, CEO van Plymovent Group BV:

"In deze economisch zwaardere tijden merken wij dat klanten hogere eisen stellen, zeker als het lange termijn investeringen betreft. De grenswaarden van lasrook worden wereldwijd aangescherpt. Keurmerken en filterklassen volstaan niet meer. Als leverancier moeten wij vooraf kunnen aantonen dat de lasrookproblematiek, na installatie van onze afzuigsystemen, opgelost wordt. Het simulatieprogramma, FumeSimulator, voldoet aan deze vraag. Het product is overzichtelijk, realistisch en betrouwbaar. Op deze manier kunnen wij onze internationale markt nog beter van dienst zijn! "

11 november 2011
Update project Windscape
Windscape turbine

Ongeveer een jaar geleden heeft Actiflow een studie gestart naar de vormvrijheid van kleine windmolens. In de eerste nieuwsbrief van 2011 werd dit reeds aangekondigd. Via dit nieuw bericht geven we u graag een update en een impressie van enkele mogelijke ontwerpen.

De efficiëntie van kleine windmolens op de markt laat dikwijls te wensen over. Daarom is het idee om met de turbine, naast de energieopbrengst, een esthetische en promotionele meerwaarde te creëren. Op deze manier kan de acceptatie van windenergie in de bebouwde omgeving bevorderd worden. Met onze expertise in aerodynamica en vormgeving heeft Actiflow de juiste kennis in huis om een windturbine te ontwerpen met een goed rendement en goede vorm. Op deze manier wordt de molen hét duurzaam communicatiemiddel bij uitstek voor bedrijven, overheden, enz.

Tijdens het afgelopen jaar is er een ontwerpstudie uitgevoerd van een windturbine die voor een specifieke locatie ontworpen is. Onze afstudeerder Industrieel Ontwerpen Hengfeng Chi, heeft hiervoor onderzocht wat de beleving is van mensen op en rond de pier van scheveningen, en dit vertaald in enkele vormfamilies. Gunstige vormen zijn vervolgens gebruikt om een serie conceptwindturbines te ontwerpen. Uiteindelijk is de meest sprekende vorm uitgewerkt, en deze is gepresenteerd in het volgende filmpje:

Extra uitleg en illustraties van enkele andere concepten zijn te vinden via deze link.

We hebben veel positieve reacties ontvangen op deze benadering van een tot nu toe heel industrieel product. We zullen deze benadering in 2012 voorzetten.

28 december 2011
Project in de kijker: Het Stadsbos
Het Stadsbos

Nederland kampt met te hoge concentraties fijn stof in de lucht. Met name in steden worden de nieuwe Europese normen regelmatig overschreden, wat schadelijk is voor de gezondheid van mensen. Bomen zijn natuurlijke luchtfilters, maar in de ruimtelijk volle steden is er voor bomen nog maar nauwelijks plek. Uit die twee factoren is het idee ontstaan om bomen op platte daken te laten groeien: Ze staan daar niemand in de weg en er is nog meer dan 35.000.000 m2 plat dak in Nederland beschikbaar.

Dit concept is door SHFT verder uitontwikkeld samen met een aantal partijen waaronder Actiflow. In de eerste pilot waren Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant, het RIVM en een vijftal andere bedrijven betrokken. Actiflow heeft voor SHFT windtunnelproeven uitgevoerd om te meten hoeveel fijn stof een boom daadwerkelijk vangt, gevolgd door CFD berekeningen van de fijn stof concentratiereductie in stadse situaties. Met die informatie kon bepaald worden waar de bomen op het dak efficiënt als filter ingezet kunnen worden. Groen wordt zo nog beter inzetbaar om de leefbaarheid en gezondheid in steden te verbeteren.

Voor meer informatie over het stadsbos, zie www.shft.nl/projects/het-stadsbos of www.stadsbos.nl.

16-18 november 2011
Actiflow in de Benelux;
Actiflow stand

In het afgelopen jaar heeft Actiflow zich voor het eerst gericht op de Belgische markt. Via een seminar en enkele beurzen werden specifiek de bouwgerelateerde bedrijven uitgenodigd om kennis te maken met Actiflow. Van 16 tot 18 november was Actiflow present op de VSK beurs in Brussel. In 2012 zal Actiflow onder andere aanwezig zijn op de ESEF beurs, de grootste vakbeurs in de Benelux op het gebied van toeleveren, uitbesteden en engineering. Hierbij bent u uitgenodigd op onze stand.

Dankzij deze marketing activiteiten is Actiflow ondertussen actief voor verschillende klanten in België, vooral in de bouwsector. Om deze Belgische activiteiten te ondersteunen zal Actiflow in 2012 officieel een Belgische dochteronderneming starten. Meer informatie hierover kan u lezen in één van de volgende nieuwsbrieven.

Naast de CFD simulaties voor de bebouwde omgeving wil Actiflow in 2012 ook andere activiteiten ontplooien in België. Zo zal de marketing in 2012 meer gericht zijn op product- en apparaatontwerp. Deze activiteit is nu nog onderbelicht in België, terwijl Actiflow juist daarmee een bijzondere toegevoegde waarde kan creëren. Het onderkennen en oplossen van stromingsgerelateerde problemen vroeg in het ontwerpproces kan in een latere fase namelijk erg veel tijd en kosten besparen.

Actiflow heeft in 2011 mooie resultaten kunnen realiseren, maar in 2012 moet er opnieuw een grote stap voorwaarts gezet worden in de groei van het bedrijf, zowel in Nederland als in België. In dit kader zal Actiflow van 13 tot 16 maart 2012 aanwezig zijn op de ESEF beurs in de Jaarbeurs Utrecht. De ESEF beurs is de grootste vakbeurs in de Benelux op het gebied van toeleveren, uitbesteden en engineering. Via deze nieuwsbrief nodigen wij u graag uit op onze stand 01.A129. Meer informatie over de beurs vindt u op www.esef.nl. Gratis inschrijven kan via onze directe link.

8 februari 2012
Tot slot
Actiflow stand

Als resultaat van onze marketing inspanningen in België werd Actiflow in februari gecontacteerd voor een artikel in de Standaard, één van de toonaangevende kranten in België.

Het artikel verscheen op 8 februari onder de rubriek 'mens en economie'. Er werd vooral ingegaan op beide oprichters van Actiflow, Roy en Eric, maar het artikel bevat ook informatie over de start van het bedrijf en over het huidige dienstenaanbod. Het is een leuk artikel geworden dat enkele interessante reacties heeft uitgelokt. Het artikel kunt u vinden op de website van de De Standaard. Laten we op deze trend doorgaan en ook tijdens het tweede kwartaal van 2012 goed werk afleveren, want dat is uiteindelijk de beste marketing die er is.