Design
for
Aerodynamics
Maritiem
Windturbines
Consumenten produkten
Medische systemen
Industrie
Ventilatoren en Filtersystemen
Automotive
Windhinder
Bouwfysica en Klimaatbeheersing
aanmelden nieuwsbrief
Archive

04 / 2014
01 / 2014
10 / 2013
07 / 2013
04 / 2013
01 / 2013
10 / 2012
07 / 2012
04 / 2012
01 / 2012
10 / 2011
07 / 2011
04 / 2011
De klant aan het woord


Herman Legtenberg, Technisch Directeur Nijburg Industrie Groep
www.nijburg.com

"Solid Air te Amsterdam is reeds jarenlang een van de toonaangevende leveranciers van ventilatie- en klimaatbeheersing apparatuur in Nederland. Door haar toenemende activiteiten in het buitenland, waaronder zuid-Europa, ontstond er behoefte om het bestaande programma koelconvectoren uit te breiden met modellen met hogere koelcapaciteiten. Het R&D team van Solid Air en haar moederorganisatie Nijburg Industrie, heeft hiervoor een range producten ontwikkeld.

Met name het testen van deze range kon worden versneld, door ondersteuning van Actiflow. Actiflow heeft controles uitgevoerd op de nauwkeurigheid van de metingen, en heeft deze meetgegevens via wiskundige interpolatie omgezet naar formules, die we verwerkt hebben in een selectieprogramma. Dit programma wordt aan klanten beschikbaar gesteld voor een snelle en betrouwbare selectie van de juiste koelconvectoren. Dit eerste project met Actiflow is positief verlopen; ook voor nieuwe productontwikkelingsprojecten zullen we gebruik gaan maken van de kennis van Actiflow."

28 juni 2011
Project in de kijker: Nuna VI
foto: Jorrit Lousberg 2011

Op dinsdag 28 juni heeft het Nuon Solar Team haar nieuwe zonnewagen Nuna6 gepresenteerd in de Westergasfabiek in Amsterdam. Met deze nieuwe wagen gaat het team in het najaar de strijd aan tijdens de World Solar Challenge, een race voor zonnewagens van 3000km, dwars door de Australische woestijn. Nuna6 is op alle belangrijke vlakken verbeterd ten opzichte van haar voorgangers.

Actiflow heeft het Nuon Solar Team geholpen bij het aerodynamisch ontwerp van de nieuwe wagen. Zo zijn er verschillende CFD simulaties uitgevoerd om de aerodynamische prestaties van de wagen te analyseren. Op basis van de simulatieresultaten zijn er ontwerpaanpassingen voorgesteld die ook door het team zijn geïmplementeerd. Resultaat: een erg gestroomlijnde wagen met een uitzonderlijk lage luchtweerstand.

Wij wensen het Nuon Solar Team via deze weg alle succes toe tijdens de komende voorbereidingsperiode, en natuurlijk tijdens de race in oktober.

20 mei 2011
Seminar "CFD voor de bouw" een succes
seminar 2011

Op 20 mei 2011 heeft Actiflow in Bierbrouwerij de Koningshoeven te Berkel-Enschot een eerste seminar georganiseerd over "CFD in de bouw". CFD computersimulaties worden in de bouw steeds meer ingezet om de beweging van lucht in de bebouwde omgeving in kaart te brengen. Actiflow heeft op deze trend ingespeeld en heeft geprobeerd om tijdens het afgelopen seminar de aanwezigen een objectief beeld te geven van de voor- en nadelen van CFD simulaties.

Er werden een negental presentaties verzorgd door sprekers van LBP Sight, NEN, Peutz, ProRail, Van Steen en Staal, TU Delft, TU Eindhoven en de Universiteit Gent, waarbij de ervaringen en inzichten van de sprekers werden gedeeld en toegelicht. Het was een erg leerrijke en inspirerende dag, die veel aanwezigen op ideeën heeft gebracht.

We zijn erg tevreden over de opkomst voor ons seminar (de maximum capaciteit van de zaal werd al snel bereikt), en uit de commentaren van alle aanwezigen kunnen we opmaken dat het een geslaagd evenement was.

Tijdens de pauzes en na afloop was er gelegenheid om onder het genot van de La Trappe bieren verder te praten en te netwerken. Als afsluiter van deze geslaagde dag kon men nog genieten van een ontspannende wandeling door de brouwerij van de abdij.

Voor Actiflow was het een erg succesvolle dag. Niet alleen hebben we interesse voor CFD kunnen opwekken bij vele professionals uit België en Nederland, we hebben ook concrete contacten gelegd voor nieuwe en boeiende projecten. De presentaties kunnen op de seminar-website worden gedownload.(http://seminar.actiflow.nl).

21 juni 2011
Actiflow lost ontwerpprobleem op via een Design Pressure Cooker event van Syntens
Design Pressure Cooker 2011

Een design pressure cooker is letterlijk vertaald een design snelkookpan. Het is een methodiek waarbij één of meerdere ontwerpers worden gekoppeld aan een MKB-er (KMO voor onze Belgische lezers) met een ontwerpvraag. Tijdens een sessie van één dag werken zij samen aan een ontwerpvraag. Op het eind van de sessie moet er een concreet idee of product worden gepresenteerd. Het is een manier om in korte tijd kennis te maken met design en welke mogelijkheden dit heeft voor een product of dienst.

Tijdens het laatste DPC event van Syntens in Eindhoven is Actiflow gekoppeld aan Bekkers ( www.bekkerscarcon.nl). Bekkers is gespecialiseerd in het ontwerp, de productie en het herstellen van diverse carrosserieën voor het vervoer van varkens, koeien, geiten, schapen en pluimvee. De ontwerpvraag van Bekkers betrof de koeling in een trailer voor het vervoer van varkens. Met een uitgebreide kennis van luchtstroming en engineering in het algemeen hebben 2 medewerkers van Actiflow de ontwerpvraag van Bekkers aangepakt. Tijdens één intensieve dag zijn er samen met de klant verschillende ideeën gegenereerd, zijn er ideeën uitgewerkt en is er uiteindelijk 1 ontwerp als winnende oplossing gepresenteerd. Op 1 dag hebben we een oplossing kunnen aanbieden aan onze klant, hetgeen een erg voldaan gevoel geeft, zowel voor Bekkers als voor Actiflow. Hopelijk kunnen we in de toekomst nog meer meewerken aan deze DPC events, om op deze manier aan nog meer klanten de meerwaarde van onze diensten te bewijzen. Voor meer informatie over deze events wordt verwezen naar www.syntens.nl/co-creatie/pressure-cooker.a>

juni 2011
Actiflow kondigt nieuwe groeiplannen aan

Sinds eind 2010 voelt Actiflow dat het weer de goede kant op gaat met het economisch klimaat. Er komen weer meer vragen van geïnteresseerde bedrijven, en in verschillende industrieën worden er opnieuw budgetten vrijgemaakt voor ontwikkeling en innovatie. In tegenstelling tot 2009 en 2010 is er weer ruimte om te groeien. Tijd dus om een nieuwe groeistrategie te lanceren. Tijdens de laatste aandeelhoudersvergadering zijn de groeiplannen van Actiflow nog verscherpt, met ambitieuze doelstellingen als gevolg.

Het plan van Actiflow is om zich meer en meer te bevinden op het raakvlak tussen stromingsleer en ontwerp. Er zijn erg veel producten en systemen waarbij gas- en vloeistofstromingen relevant zijn, denk maar aan windturbines, auto's, medische systemen, ventilatiesystemen, productieapparaten, enz. Naast stromingsanalyses wil Actiflow inzetten op het ontwerp van deze producten en systemen, om zo de toegevoegde waarden van onze kennis en diensten voor de klant te verhogen.

Met deze strategie moet het mogelijk zijn om ons huidig team van 9 mensen de komende jaren aanzienlijk uit te breiden, zodat we in de toekomst nog grotere en nog interessantere projecten aankunnen. Het doel is om al tegen eind 2013 een verdubbeling van onze capaciteit te realiseren. Deze ambitieuze doelstelling vraagt een georganiseerde aanpak, en een zoektocht naar goede, gekwalificeerde mensen. Daarom vindt u verder in deze nieuwsbrief alvast de aankondiging van 2 nieuwe vacatures, maar elke input die ons kan helpen om onze doelen te behalen is van harte welkom.

juli 2011
Openstaande vacatures voor CFD ingenieur en industrieel ontwerper

Om onze bovenstaande groeiplannen te realiseren is Actiflow per direct op zoek naar talentvolle en ambitieuze collega's. Zowel op het vlak van CFD als op het vlak van ontwerp zoeken we een nieuwe collega die het huidige team kan aanvullen. Actiflow biedt een boeiende werkomgeving in een groeiend en succesvol bedrijf, waarbij je kan werken aan multidisciplinaire en inspirerende projecten. Enige werkervaring is een voordeel, maar is niet noodzakelijk.

14 juli 2011
Tot slot

Actiflow zal tijdens de zomer een nieuwe marketingstrategie uitwerken die bij de nieuwe groeiambities past. In dit kader komt er een restyling van het Actiflow merk, en van de website. Na de zomer mag u dus een heel nieuwe look van ons verwachten. U wordt te zijner tijd op de hoogte gehouden van de lanceringsdatum, zodat u als eerste een kijkje kan nemen op onze vernieuwde website.